Nhà cung cấp tiêu biểu

HTX kinh doanh tổng hợp Mường Khương

Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Công ty TNHH MTV Mường Hoa

Địa chỉ: Thôn Pa Cheo Phìn B, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Công ty cổ phần chè Cao Sơn

Địa chỉ: Thôn Bãi Bằng, xã la Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

HTX nông nghiệp CNC Mường Khương

Địa chỉ: Thôn Tả Lủ, xã Tả Ngài Chồ

HTX Sơn Hòa

Địa chỉ: Thôn Na Lin, xã Bản Lầu

© 2021 SÀN NÔNG SẢN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI.| |