Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm sao để tôi cập nhật thông tin cá nhân của mình ?

17/12/2018 |

Chào bạn.
Để cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Trước tiên bạn cần phải Đăng nhập vào phần mêm.
Tiếp theo bạn chọn vào Trang cá nhân của bạn
Ở đây bạn sẽ thấy Thông tin cá nhân của mình ở cuối danh mục.
Click vào Thông tin cá nhân, bạn có thể cập nhật lại thông tin cá nhân của mình, của cơ sở, hay là việc Đổi mật khẩu 

 

Chúc bạn thành công, Cám ơn bạn đã sử dụng phần mêm của chúng tôi !